Home > Gospel Reflection > 32nd Sunday B (Nov 11, 2012)

Linggo-lingo, tuwing kayo ang nagsisimba ay mayroon
koleksyon panahon sa ofertoryo. Ito ay pagkakataon ng bawat isa na maka-alay sa Dios ng
abuloy na makatulong sa pagpatuloy sa mga gawain at mga programa ng parokya.

Depende na sa bawat isa kung magkano ang kanyang ialay sa panginoon.

Sa palagay ninyo, sino kaya ang mas mapagbigay? Yung naghulog ng
P500 pesos na may-ari ng isang supermarket? O yung sidewalk  vendor na nagbigay ng P50?

Seguro, para sa karamihan ang malaking negosyante ang mas mapagbigay. Ang mas-malaki yata ang P500 kay sa P50 pesos , di ba?

Pero kung ating talagang pag-isipan, mas kapuri-puri ang sidewalk vendor. Magkano ba ang
kita ng niya araw-araw? Seguro hindi aabot ng P500, pero nakapagbigay pa ng  P50. Para sa kanya, malaki na yun. Yung mayaman, bale-wala ang P500.

Ang mas masaklap, meron pa ngang iba dyan, mga professional na kumikita P20,000/buwan nagbigay
lang ng P20 sa koleksyon – barya, barya

Salita ng Dios

Sa ating narinig na ebanghelyo, si Jesus ang humahanga sa balo na nagbigay sa maliit na halaga –
dalawang kusing, kay sa mga mayayaman na nagbigay sa mas malaking halaga.

Alam po ninyo, ang mga biyuda ay ang pinakamahirap sa na tao sa panahon ni Jesus.  Ang mga mayayaman ay nagbigay galing sa kanilang kalabisan. Ang biyuda ay buong pagmamahal nagbigay galing sa kanyang kakapusan.

Para kay Jesus ang alay na kalugod-lugod sa Dios ay galing sa ating buong kalooban

Sa mata nga panginoon mas malaki ang nai-aalay nga biyuda sa Dios kay sa mayaman na kung tutuisin, maliit lang na porsyento sa kanyang yaman ang inaalay.

Ang Hamon

Ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Dios nga biyaya – ating panahon, abilidad at yaman. Dapat nating alalahanin na ang lahat na nasa atin ay galing sa Dios

Hindi tayo ang may-ari ng mga biyayang ito, tayo ay katiwala lang.

Bilang pasasalamat sa Dios, dapat nating ipalago at ibabahagi ang mga biyaya – hindi lang ating yaman, pati na ang ating panahon at abilidad para sa ikakabuti sa kapwa.

Yung may maraming biyaya  ay dapat mas malaki ang i-aalay sa Dios at ibabahagi sa kapwa.

Yung mga mahihirap ay mayroon ding maipamahagi at maialay sa Dios. Minsan mas mapagbigay pa ang mga mahirap kaysa mararamot na mayaman.

Seguro, bawat isa ay kailangang magpasiya kung gaano kalaki talaga ang mai-alay na panahon, abilidad at yaman sa ating parokya.

Ang ating mai-alay sa Dios ay makatulong  sa pagpatuloy ng misyon sa pagbuo nga ating Sambayanang Kristiano at BEC, at makatulong sa mga nangangailangan.

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*