Pakikilahok ng BEC sa Misyon bilang Pari

7_ Pakikilahok ng BEC sa Misyon bilang Pari

 

 

 

 

 

#PB:mbc#PD:8/17/2017@17:28PM