Home > 2017 as the Year of the Parish as Communion of Communities > GABAY SA MITING NG KAPITBAHAYAN PARA SA KARANIWANG PANAHON A BATCH 7a