GABAY SA MITING NG KAPITBAHAYAN PARA SA KARANIWANG PANAHON A BATCH 7a

#PB:mbc#PD:8/7/2017@19:26PM