Home > Resources > Archive for Modules Diocese/Parish

BEC Training of Trainors: Diocese of Antipolo

MGA NILALAMAN MENSAHE/PAGBATI PAUNANG SALITA/PASASALAMAT ……………………………… i Pagluluklok ng Biblia ………………………………………………………….ii Pagpapakilala …………………………………………………………………… .1 PASIUNA (Historical Background) …………………………………… .2 PANGARAP AT MISYON ……………………………………………………… .4 KURA PAROKO BILANG PASTOL………………………………………… .6 (Juan 10:11-15) PANANAW AT MISYON NG DIYOSESIS NG ANTIPOLO ……....